Panasonic - Cashback 5 lat gwarancji


promocja

WARUNKI PROMOCJIAby wziąć udział w Promocji, należy nabyć Produkt w Okresie Promocji oraz zgłosić żądanie przekazania Nagrody najpóźniej do dnia 30.07.2019 r. włącznie (dalej jako “Nieprzekraczalny termin zgłaszania żądań przekazania Nagrody”).

W celu zgłoszenia żądania przekazania Nagrody należy:

(a) wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie internetowej Promocji: https://lumix5y.com/
(b) załączyć scan lub zdjęcie dowodu zakupu (rachunek lub faktura) Produktu objętego Promocją

Zgłoszenia żądania przekazania Nagrody dokonane po Nieprzekraczalnym terminie zgłaszania żądań przekazania Nagrody nie będą kwalifikowały się do Promocji.
Dowód zakupu powinien zawierać określenie modelu nabytego Produktu oraz datę zakupu Produktu przypadającą w Okresie Promocji.
PRODUKTY W PROMOCJIprodukt_promo

DC-GH5EG-K


ZWROT 800złSzczegóły produktu

produkt_promo

DC-GH5LEG-K


ZWROT 1200złSzczegóły produktu

produkt_promo

DC-GH5MEG-K


ZWROT 1000złSzczegóły produktu

produkt_promo

DC-GH5SE-K


ZWROT 1100złSzczegóły produktu

produkt_promo

DC-G80MEG-K


ZWROT 200złSzczegóły produktu