Jesienny CASHBACK na kamkordery Sony

promocja


Zakup kwalifikującego się Produktu w Okresie promocji uprawnia do otrzymania premii cash back, zgodnie z poniższą tabelą.

Data rozpoczęcia (najwcześniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 18/10/2019

Data zakończenia (najpóźniejsza dozwolona data faktury potwierdzającej zakup produktu): 31/01/2020

Data zakończenia przyjmowania on-line wniosków o premię cash back: 29/02/2020


Kwalifikujące się produkty i wysokość premii cash back

Model

Wysokość CASHBACK

PXW-X70/4K 864 PLN
PXW-Z190 1300 PLN
PXW-Z150 1300 PLN
HXR-NX80 1300 PLN
PXW-FS5M2 or PXW-FS5M2K
1730 PLN
PXW-Z90 1730 PLN

ZŁÓŻ WNIOSEK


Jak wziąć udział w promocji:

 1. Dokonaj zakupu kwalifikującego się produktu w okresie promocji.
 2. Zeskanuj fakturę.
 3. Zrób zdjęcie numeru seryjnego produktu.
 4. Przygotuj dane rachunku bankowego. Szczegóły dotyczące formatów IBAN i BIC można znaleźć w sekcji „Najczęstsze pytania”. Nie używaj spacji.
 5. Kliknij tutaj i wypełnij formularz udziału.
 6. W ramach tego procesu otrzymasz:
  1. 13-cyfrowy kod rejestracyjny rozpoczynający się od 148433…
  2. E-mail potwierdzający z informacją, że wniosek został zaakceptowany, wymaga uzupełnienia lub został odrzucony
  3. W przypadku akceptacji wniosku otrzymasz potwierdzenie, że premia zostanie wkrótce przekazana na konto.


Najczęstsze pytania

Regulamin

Kontakt w sprawie promocji

Uczestnictwo w promocji krok po kroku