QNAP TR-004U

1 710,00 zł
Brutto
 Czas dostawy 7 dni

MASZ PYTANIE ?

Napisz do nas!

close

Zapytanie produktowe


 

(81) 825-97-22

sklep@beiks.pl


(22) 891-13-73

wawa@beiks.pl


QNAP TR-004U

4-zatokowa stelażowa obudowa rozszerzająca RAID z USB 3.0

QNAP TS-677-1600-8G

Obudowa rozszerzająca RAID TR-004U z USB 3.0 umożliwia rozbudowę pojemności dysków serwera QNAP NAS lub komputera. Model TR-004U można też wykorzystać w roli bezpośrednio podłączanej pamięci zewnętrznej (DAS) — wystarczy podłączyć się do portu USB urządzenia, aby uzyskać dostęp do jego dysków. Obudowa TR-004U zawiera cztery zatoki dysków SATA 3,5 cala i obsługuje wiele opcji konfiguracyjnych macierzy RAID. W połączeniu z łącznością USB 3.0 Type-C pozwoliło to stworzyć niezawodne i bezpieczne rozwiązanie do rozbudowy przestrzeni dyskowej.


USB 3.0 Type-C

Szybszy transfer danych przez port USB 3.0 Type-C.

SATA

Niezawodny odczyt i zapis oraz obsługa maksymalnie czterech dysków SATA.

DIP

Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania typu grupy RAID.

Zamykane kieszenie

Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku.

RAID

Do konfigurowania macierzy RAID i monitorowania kondycji dysków można używać Menedżera pamięci masowej i migawek na serwerze QNAP NAS.

QNAP NAS

Może służyć do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, pełnić funkcję pamięci masowej ze sprzętową macierzą RAID lub stanowić rozwiązanie udostępniania plików dla użytkowników korzystających z różnych platform.

RAID

Obsługa różnych poziomów RAID

Model TR-004U obsługuje różne konfiguracje RAID. W zależności od potrzeb można wybrać sprzętowe lub programowe sterowanie trybem RAID. Przełączniki DIP pozwalają ustawić tryb RAID najlepiej dopasowany do potrzeb: pojedyncze dyski, grupa JBOD, RAID 0, RAID 1/10 lub RAID 5. Ustawienia RAID można też konfigurować z serwera QNAP NAS lub za pomocą aplikacji QNAP External RAID Manager na komputerze.

Invidual

Pojedyncze dyski

Poszczególne dyski są traktowane jako odrębne przestrzenie pamięci, co pozwala uzyskiwać dostęp do każdego dysku z osobna.

Tryb JBOD

Tryb JBOD

Wszystkie dyski są logicznie widoczne jako jeden duży dysk. Pozwala to w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń, ale nie daje żadnej ochrony danych.

Tryb RAID 0

Tryb RAID 0

Dane są dzielone między wszystkie dyski. Poziom RAID 0 zapewnia największą wydajność, ale nie chroni danych przed awarią dysku.

Tryb RAID 1/10

Tryb RAID 1/10

Połowa łącznej pojemności jest używana do przechowywania danych, a druga połowa mieści kopię tych danych. Zapewnia to doskonałą ochronę danych, ale kosztem dostępności tylko połowy pojemności zainstalowanych dysków.

Tryb RAID 5

Tryb RAID 5

Korzystanie z trybu RAID 5 wymaga co najmniej trzech dysków. Dane parzystości są równomiernie rozkładane między wszystkie dyski, co daje ochronę przed awarią jednego dysku i pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń.

Tryb sterowania programowego

Tryb sterowania programowego

Ten tryb umożliwia sterowanie konfiguracją RAID z serwera NAS lub komputera.


Elastyczne konfigurowanie pamięci masowej i zarządzanie nią

W odróżnieniu od wielu innych obudów RAID model TR-004U umożliwia programowe sterowanie konfiguracją, co daje maksymalną elastyczność zarządzania. Do konfigurowania macierzy RAID i monitorowania kondycji dysków można używać Menedżera pamięci masowej i migawek na serwerze QNAP NAS lub narzędzia QNAP External RAID Manager na komputerze.

Uwaga: Podłączając model TR-004U do serwera NAS, można wybrać pracę w trybie rozbudowy serwera NAS lub w trybie pamięci zewnętrznej.


Storage

Użyj aplikacji Menedżer pamięci masowej i migawek, aby skonfigurować urządzenie TR-004U jako jednostkę rozbudowy pamięci masowej serwera QNAP NAS. W trybie rozbudowy pamięci masowej serwera NAS dostępne są nie tylko różne konfiguracje RAID, ale również zaawansowane funkcje serwera NAS, w tym pule pamięci i migawki. Wybierając tryb pamięci zewnętrznej, można używać modelu TR-004U jako pamięci podłączonej bezpośrednio (DAS).

External

QNAP External RAID Manager to narzędzie dla użytkowników komputerów Windows i Mac umożliwiające konfigurowanie i monitorowanie obudowy TR-004U oraz wyświetlanie jej statusu. Pozwala ono w prosty sposób konfigurować grupy RAID urządzenia TR-004U oraz szybko sprawdzać wydajność i kondycję macierzy RAID.

Scenariusz 1: Rozszerzenie pojemności serwera NAS

Urządzenie TR-004U umożliwia między innymi rozszerzenie pojemności stelażowego serwera NAS. Wystarczy podłączyć obudowę TR-004U do serwera NAS, a następnie użyć Menedżera pamięci masowej i migawek w celu łatwego skonfigurowania sposobu rozbudowy pamięci masowej i zarządzania rozszerzoną przestrzenią. Model TR-004U obsługuje wiele funkcji zarządzania pamięcią masową i plikami na serwerze QNAP NAS, umożliwiając między innymi tworzenie pul pamięci, wyszukiwanie plików w aplikacji Qsirch i organizowanie plików w aplikacji Qfiling.


Funkcja

Typ połączenia

Wnęki dysków

Obsługiwane systemy

Monitorowanie kondycji dysków

Sprzętowa ochrona RAID

Tworzenie puli pamięci

Migracja RAID, rozszerzanie pojemności

QNAP TR-004U

USB 3.0

4

QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd.

Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS)

Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS)

Obsługiwane (QNAP QTS, Windows, macOS)

Nieobsługiwane

Inne zewnętrzne urządzenie RAID/JBOD

Zależnie od urządzenia

Zależnie od urządzenia

QNAP QTS, Windows, macOS, Linux itd.

Nieobsługiwane

Zależy od urządzenia

Nieobsługiwane

Zależy od urządzenia


Uwaga: 1. Model TR-004U nie obsługuje następujących serwerów NAS: modeli TS-128, TS-228, TS-131, TS-231, TS-431 i TS-431U oraz wszystkich modeli, w których nie da się zaktualizować systemu QTS do wersji co najmniej 4.3.6.

2. Model TR-004U może funkcjonować jedynie jako indywidualna pula pamięci lub wolumin na serwerze NAS. Nie ma możliwości połączenia jego puli pamięci lub woluminu z przestrzenią podłączonego serwera NAS. Na urządzeniu TR-004U nie można instalować aplikacji dla serwera NAS.

3. Dyski z TR-004U można migrować tylko do innego urządzenia TR-004U. Pliki i dane znajdujące się na dyskach przeniesionych z lub do innego urządzenia (w tym innego serwera NAS) nie zostaną rozpoznane.


Używaj modelu TR-004U zamiast konwencjonalnych modułów rozszerzających NAS

W roli zewnętrznej obudowy RAID model TR-004U jest urządzeniem w pełni autonomicznym i nie wykorzystuje żadnych dodatkowych zasobów systemowych serwera NAS. W porównaniu z modułem rozszerzającym UX-500P model TR-004U znacznie mniej obciąża system serwera NAS.


Scenariusz 2

Scenariusz 2: Pamięć zewnętrzna dla serwera NAS

Zamiast używać urządzenia TR-004U do rozbudowy pojemności serwera QNAP NAS, można je wykorzystać jako dodatkową pamięć masową do tworzenia kopii zapasowych lub przenoszenia danych. Pozwala to między innymi wykonywać fizyczne migracje ogromnych zbiorów danych bez obciążania sieci. Gdy urządzenie TR-004U jest podłączone do serwera NAS, można monitorować jego kondycję i status w Menedżerze pamięci masowej i migawek na serwerze NAS.


Scenariusz 3: Zwiększenie przestrzeni dyskowej komputera i serwera

Urządzenie TR-004U pozwala szybko zwiększyć dostępną przestrzeń dyskową komputera i serwera. Ustawiając odpowiednią pozycję przełącznika DIP, można skonfigurować jeden ze sprzętowych trybów RAID lub wybrać zarządzanie za pomocą narzędzia QNAP External RAID Manager. Narzędzie QNAP External RAID Manager pozwala też monitorować kondycję i status urządzenia TR-004U.

*Oprogramowanie QNAP External RAID Manager wymaga systemu Windows 7 (lub nowszego), Windows Server 2012 R2 (lub nowszego) bądź macOS 10.13 (lub nowszego).

Scenariusz 3


Scenariusz 4: Międzyplatformowe udostępnianie plików

Obudowa TR-004U jest kompatybilna z różnorodnymi urządzeniami — od serwera NAS po komputery Windows, Mac i Linux. Dzięki temu nadaje się idealnie do przenoszenia dużych plików między różnymi urządzeniami. Model TR-004U jest kompatybilny nawet z urządzeniami używającymi systemu plików exFAT*, co dodatkowo zwiększa wygodę pobierania i udostępniania plików z szerszego zakresu urządzeń.

*Dostęp do urządzeń z systemem plików exFAT wymaga wykupienia osobnej licencji na sterownik exFAT.

NASQNAP