BEIKS | Streaming konferencji i webinarów z dostępem na token - platforma Nadaje Broadcasting


Data i godzina wydarzenia

Webinarium odbędzie się 26.05.2020 o godzinie 13:00 na profilu facebook, youtube
oraz na stronie https://nadaje.com/pl/video/Beiks/

Prowadzący: platforma nadajebroadcasting


facebook1.jpg


Krótki opis planowanego webinarium:

W trakcie webinaru zaprezentujemy w jaki sposób można chronić nadawane strumienie video przy użyciu z usług streamingowych na platformie https://nadaje.com. Pokażemy przykłady płatnych webinarów i konferencji realizowanych przez naszych Klientów, które z powodzeniem pozwalają nadawcom monetyzować transmitowane treści. Oprócz treści technicznych zwrócimy uwagę także na kwestie organizacyjne, które jak wynika z naszych obserwacji często są przeszkodą w skutecznej komunikacji z odbiorcami. Poruszymy aspekty budowania marki Organizatora wydarzenia online dzięki profesjonalnej realizacji video oraz podpowiemy co zrobić, aby transmitowane trzymały uwagę odbiorców.


Prowadzący:

logo-nadaje.svg


Nadaje Broadcasting powstało w 2007 roku, będąc inicjatywą grupy osób wywodzących się z branży radiowej i telewizyjnej. Głównym celem i motywacją do działania, była chęć odpowiedzi na zapotrzebowanie, dotyczące profesjonalnej i zróżnicowanej oferty usług streamingowych na rynku polskim.

Od samego początku działalności, towarzyszy nam dynamiczny rozwój, który w krótkim czasie pozwolił na zbudowanie międzynarodowego zespołu, co umożliwiło skutecznie wejść na rynki zagraniczne. Obecnie pracujemy we Wrocławiu oraz w Londynie, aktywnie uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach z zakresu technologii internetowych.

Naszą markę budujemy w oparciu o zaufanie klientów, którym dostarczamy stabilne i funkcjonalne usługi dostosowane do ich potrzeb. Ważne jest dla nas by umożliwić nadawanie każdemu, kto ma coś do przekazania. Chcemy wzmacniać lokalność i pomagać w realizowaniu autorskich inicjatyw, wspierając projekty kulturalne i społeczne.