Follow Focus

Follow Focus to urządzenie kontroli ostrości używane do nagrywania filmów lub wideo. Akt zmiany ostrości nazywa się skupieniem lub skupieniem ostrości. Podczas fotografowania nie jest konieczne dokładne śledzenie, ale posiadanie go w aparacie pozwala operatorowi być bardziej wydajnym i precyzyjnym. Kolejne ustawianie ostrości jest zwykle obsługiwane przez ściągacz ostrości lub pierwszy aparat pomocniczy.